Strani

Integrirana pridelava sadja

Na kmetiji Erjavec nasade obdelujemo po načelih okolju prijazne pridelave po pravilih slovenske integrirane pridelave. Za vse pridelke imamo veljavne certifikate za integrirano pridelavo, kar pomeni, da kmetujemo naravi in človeku prijazno z omejeno uporabo gnojil in s predpisanimi fitofarmacevtskimi sredstvi.


Tako dosegamo uravnoteženost med gospodarskim in ekološkim načinom kmetovanja. Integrirana pridelava je pod stalnim strokovnim nadzorom Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu. Pravilnik "zagotavlja kontrolo nad izvajanjem integrirane pridelave sadja in sledljivost ter označevanje pridelkov".


“INTEGRIRANA PRIDELAVA“ pomeni uravnoteženo uporabo agrotehničnih ukrepov ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Pri tem imajo pri enakem gospodarskem učinku naravni ukrepi prednost pred fitofarmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi, kjer se upošteva integrirano varstvo rastlin, znotraj tega tudi biotično varstvo rastlin.

Ni komentarjev:

Objavite komentar